روحانی‌ رُک‌تر شده اما همچنان محبوب است

روحانی‌ رُک‌تر شده اما همچنان محبوب است

سه سال طول کشید تا صدای حسن روحانی، رئیس جمهور ایران شنیده شود، یک سال تا پایان دوره نخست ریاست جمهوری وی باقی مانده است و روحانی میانه رو ایران روز به روز رک و صریح تر می شود. روند سریح تر شد و رک شدن رئیس جمهور ایران به تدریج صورت گرفته است. وی در گذشته اغلب به طور غیر مستقیم سخنان خود را ارائه می کرد. موقعیت رئیس جمهور روحانی که حقوقدان هم هست در داخل کشور در ماه های اخیر و پس از انتخابات پارلمانی ایران و موفقیت وی حل و فصل صلح آمیز پرونده مذاکرات هسته ای ایران تقویت شده است. حل و فصل پرونده هسته ای ایران، اصلی ترین شعار روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 92 بود. بررسی دقیق بر سخنرانی های روحانی در ماه های اخیر نشان می دهد که اعتماد به نفس رئیس جمهور ایران در ماه های اخیر افزایش پیدا کرده است. وی از اینکه مسائل داخلی کشور ایران را در سخنرانی هایش ترسیم کند خجالت عمل نمی کند. یکی از تحلیلگران در ایران اما معتقد است که هیچ تغییری در لحن و زبان رئیس جمهور ایران ایجاد نشده است. کرباسچی در گفت وگو با گاردین می گوید: روحانی سخنی که رادیکال باشد، برخلاف هنجارها و یا علیه اعتدال گرایی باشد نمی گوید. آنچه که روحانی می گویدهمان چیزی الست که در سه سال اخیر نیز می گفت. با این وجود اگرچه روحانی همچنان محبوب است اما چشم انداز پیروزی مجدد وی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران با اطمینان مواجه نیست. توافق هسته ای تهدیدهای جنگ را از ایران کنار زد و ثبات داخلی در ایران به همراه آورد اما این درخت در عرصه اقتصادی همچنان میوه ای نداده است.

روحانی‌ رُک‌تر شده اما همچنان محبوب است

سه سال طول کشید تا صدای حسن روحانی، رئیس جمهور ایران شنیده شود، یک سال تا پایان دوره نخست ریاست جمهوری وی باقی مانده است و روحانی میانه رو ایران روز به روز رک و صریح تر می شود. روند سریح تر شد و رک شدن رئیس جمهور ایران به تدریج صورت گرفته است. وی در گذشته اغلب به طور غیر مستقیم سخنان خود را ارائه می کرد. موقعیت رئیس جمهور روحانی که حقوقدان هم هست در داخل کشور در ماه های اخیر و پس از انتخابات پارلمانی ایران و موفقیت وی حل و فصل صلح آمیز پرونده مذاکرات هسته ای ایران تقویت شده است. حل و فصل پرونده هسته ای ایران، اصلی ترین شعار روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 92 بود. بررسی دقیق بر سخنرانی های روحانی در ماه های اخیر نشان می دهد که اعتماد به نفس رئیس جمهور ایران در ماه های اخیر افزایش پیدا کرده است. وی از اینکه مسائل داخلی کشور ایران را در سخنرانی هایش ترسیم کند خجالت عمل نمی کند. یکی از تحلیلگران در ایران اما معتقد است که هیچ تغییری در لحن و زبان رئیس جمهور ایران ایجاد نشده است. کرباسچی در گفت وگو با گاردین می گوید: روحانی سخنی که رادیکال باشد، برخلاف هنجارها و یا علیه اعتدال گرایی باشد نمی گوید. آنچه که روحانی می گویدهمان چیزی الست که در سه سال اخیر نیز می گفت. با این وجود اگرچه روحانی همچنان محبوب است اما چشم انداز پیروزی مجدد وی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران با اطمینان مواجه نیست. توافق هسته ای تهدیدهای جنگ را از ایران کنار زد و ثبات داخلی در ایران به همراه آورد اما این درخت در عرصه اقتصادی همچنان میوه ای نداده است.

روحانی‌ رُک‌تر شده اما همچنان محبوب است

خرید بک لینک

car

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس