روحانی: توقیف دارایی ایران رسوایی حقوقی است

روحانی: توقیف دارایی ایران رسوایی حقوقی است

رئیس‌‌جمهور رأی دادگاهی در آمریکا مبنی بر توقیف حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را دزدی آشکار و رسوایی بزرگ حقوقی برای آمریکا و به مفهوم ادامه خصومت علیه ملت ایران دانست.

روحانی: توقیف دارایی ایران رسوایی حقوقی است

رئیس‌‌جمهور رأی دادگاهی در آمریکا مبنی بر توقیف حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را دزدی آشکار و رسوایی بزرگ حقوقی برای آمریکا و به مفهوم ادامه خصومت علیه ملت ایران دانست.

روحانی: توقیف دارایی ایران رسوایی حقوقی است

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 7

خرم خبر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس