روز جنجالی در تیم آرام (گزارش ویژه)

روز جنجالی در تیم آرام (گزارش ویژه)
سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب‌‌آهن اصفهان روز گذشته در تمرین این تیم، در اقدامی عجیب یحیی گل‌محمدی را از همراهی این تیم محروم کرد.

روز جنجالی در تیم آرام (گزارش ویژه)

سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب‌‌آهن اصفهان روز گذشته در تمرین این تیم، در اقدامی عجیب یحیی گل‌محمدی را از همراهی این تیم محروم کرد.
روز جنجالی در تیم آرام (گزارش ویژه)

باران فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس