روسیه بزرگترین صادرکننده نفت شد

روسیه بزرگترین صادرکننده نفت شد
صادرات نفت روسیه در سال 2015 با بیش از 21 میلیون تن رشد نسبت به سال پیش از آن از عربستان سعودی پیشی گرفت و در جایگاه اول جهانی صادر کنندگان مواد هیدرو کربنی قرار گرفت.

روسیه بزرگترین صادرکننده نفت شد

صادرات نفت روسیه در سال 2015 با بیش از 21 میلیون تن رشد نسبت به سال پیش از آن از عربستان سعودی پیشی گرفت و در جایگاه اول جهانی صادر کنندگان مواد هیدرو کربنی قرار گرفت.
روسیه بزرگترین صادرکننده نفت شد

bluray movie download

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس