رونالدو، پردرآمدترین ورزشکار دنیا

رونالدو، پردرآمدترین ورزشکار دنیا
کریس رونالدو، ستاره رئال مادرید، به عنوان پردرآمدترین ورزشکار دنیا در سال 2016 انتخاب شد.‏

رونالدو، پردرآمدترین ورزشکار دنیا

کریس رونالدو، ستاره رئال مادرید، به عنوان پردرآمدترین ورزشکار دنیا در سال 2016 انتخاب شد.‏
رونالدو، پردرآمدترین ورزشکار دنیا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس