رونمایی از 2 هدف اصلی چینی ها برای میلان

رونمایی از 2 هدف اصلی چینی ها برای میلان
سرمایه گذاران چینی می خواهند مدافع بایرن مونیخ و سرمربی سویا را راهی سن سیرو کنند.

رونمایی از 2 هدف اصلی چینی ها برای میلان

سرمایه گذاران چینی می خواهند مدافع بایرن مونیخ و سرمربی سویا را راهی سن سیرو کنند.
رونمایی از 2 هدف اصلی چینی ها برای میلان

روزنامه قانون

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس