زبیدی: بازهم قهرمان می شویم

زبیدی: بازهم قهرمان می شویم
زبیدی می گوید من، حسن و مهدی  مثلث zbz  باید به اندازه هم پول بگیریم و قراردادمان یکسان باشد.

زبیدی: بازهم قهرمان می شویم

زبیدی می گوید من، حسن و مهدی  مثلث zbz  باید به اندازه هم پول بگیریم و قراردادمان یکسان باشد.
زبیدی: بازهم قهرمان می شویم

آهنگ جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس