زمان اجرای نرخ 18 درصدی سود وام

زمان اجرای نرخ 18 درصدی سود وام
در پی مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود ۱۵ درصدی برای سپرده های بانکی لازم الاجرا شده است. از ۱۹ تیر نرخ سود ۱۸ درصدی تسهیلات اجرایی می شود.

زمان اجرای نرخ 18 درصدی سود وام

در پی مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود ۱۵ درصدی برای سپرده های بانکی لازم الاجرا شده است. از ۱۹ تیر نرخ سود ۱۸ درصدی تسهیلات اجرایی می شود.
زمان اجرای نرخ 18 درصدی سود وام

خرید vpn ساکس

فستیوال فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس