زمان اعلام نتایج آزمون ارشد پزشکی سال 95 تغییر کرد

زمان اعلام نتایج آزمون ارشد پزشکی سال 95 تغییر کرد
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت از تغییر زمان انتشار نتایج اولیه و شروع انتخاب رشته پذیرفته شدگان آزمون ارشد …

زمان اعلام نتایج آزمون ارشد پزشکی سال 95 تغییر کرد

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت از تغییر زمان انتشار نتایج اولیه و شروع انتخاب رشته پذیرفته شدگان آزمون ارشد …
زمان اعلام نتایج آزمون ارشد پزشکی سال 95 تغییر کرد

روزنامه قانون

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس