زیزو ناراضی از ستاره ولزی خود/ عصبانیت شدید زیدان از گرت بیل

زیزو ناراضی از ستاره ولزی خود/ عصبانیت شدید زیدان از گرت بیل
سهل انگاری گرت بیل و حضور او در یک دوره مسابقات گلف باعث شد او بازی شب گذشته رئال برابر ویارئال را از دست بدهد.

زیزو ناراضی از ستاره ولزی خود/ عصبانیت شدید زیدان از گرت بیل

سهل انگاری گرت بیل و حضور او در یک دوره مسابقات گلف باعث شد او بازی شب گذشته رئال برابر ویارئال را از دست بدهد.
زیزو ناراضی از ستاره ولزی خود/ عصبانیت شدید زیدان از گرت بیل

آپدیت نود 32 ورژن 6

آهنگ جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس