سال روز حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران

سال روز حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران
۲۸ سال پیش در چنین روزی، هواپیمای مسافربری ایرباس جمهوری اسلامی ایران بر فراز آب‌های خلیج همیشه فارس مورد هجوم وحشیانه ناو وینسنس امریکا قرار گرفت.
۱۰:۲۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۲ تیر


سال روز حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران

۲۸ سال پیش در چنین روزی، هواپیمای مسافربری ایرباس جمهوری اسلامی ایران بر فراز آب‌های خلیج همیشه فارس مورد هجوم وحشیانه ناو وینسنس امریکا قرار گرفت.
۱۰:۲۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۲ تیر


سال روز حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران

اخبار دنیای دیجیتال

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس