ستاره ستیزی یحیی و روزهای بد ذوب آهن

ستاره ستیزی یحیی و روزهای بد ذوب آهن
یحیی گل محمدی در زمره مربیان جوان و موفق فوتبال کشور است اما هفته هاست با بازی ندادن به ستاره های نیمکت نشین تیمش به خود و ذوب آهن بد می کند.

ستاره ستیزی یحیی و روزهای بد ذوب آهن

یحیی گل محمدی در زمره مربیان جوان و موفق فوتبال کشور است اما هفته هاست با بازی ندادن به ستاره های نیمکت نشین تیمش به خود و ذوب آهن بد می کند.
ستاره ستیزی یحیی و روزهای بد ذوب آهن

آپدیت نود 32 ورژن 5

فانتزی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس