ست کوویچ: ایرانی ها از والیبال لذت می برند

ست کوویچ: ایرانی ها از والیبال لذت می برند
سرمربی اسبق تیم های ملی والیبال نوجوانان و جوانان ایران گفت: ایرانی ها والیبال را راحت بازی می کنند و به همین دلیل از بازی لذت می برند که این موضوع بسیار مهمی در این رشته ورزشی است.

ست کوویچ: ایرانی ها از والیبال لذت می برند

سرمربی اسبق تیم های ملی والیبال نوجوانان و جوانان ایران گفت: ایرانی ها والیبال را راحت بازی می کنند و به همین دلیل از بازی لذت می برند که این موضوع بسیار مهمی در این رشته ورزشی است.
ست کوویچ: ایرانی ها از والیبال لذت می برند

شهرداری

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس