سرانجام ایران با بوئینگ به توافق رسید

سرانجام ایران با بوئینگ به توافق رسید
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در توافق جدید با بوئینگ 5 تا 7 میلیون دلار به نفع ایران شد، گفت: در روزهای آینده جزئیات توافق با …

سرانجام ایران با بوئینگ به توافق رسید

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در توافق جدید با بوئینگ 5 تا 7 میلیون دلار به نفع ایران شد، گفت: در روزهای آینده جزئیات توافق با …
سرانجام ایران با بوئینگ به توافق رسید

بازی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس