سرپرست تیم فوتبال راه‌آهن خبر داد؛/ تکذیب رضایت انتقال محمدی به پرسپولیس

سرپرست تیم فوتبال راه‌آهن خبر داد؛/ تکذیب رضایت انتقال محمدی به پرسپولیس
سرپرست تیم فوتبال راه‌آهن خبر رضایت این باشگاه برای پیوستن مهرداد محمدی به پرسپولیس را تکذیب کرد.

سرپرست تیم فوتبال راه‌آهن خبر داد؛/ تکذیب رضایت انتقال محمدی به پرسپولیس

سرپرست تیم فوتبال راه‌آهن خبر رضایت این باشگاه برای پیوستن مهرداد محمدی به پرسپولیس را تکذیب کرد.
سرپرست تیم فوتبال راه‌آهن خبر داد؛/ تکذیب رضایت انتقال محمدی به پرسپولیس

wolrd press news

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس