سفر ظریف به 4 کشور اروپایی

سفر ظریف به 4 کشور اروپایی
وزیران امور خارجه ایران و لهستان آنچه را که “سند رایزنی‌های سیاسی” با هدف “ارتقای همکاری‌های دوجانبه” بین تهران و ورشو خوانده شده …

سفر ظریف به 4 کشور اروپایی

وزیران امور خارجه ایران و لهستان آنچه را که “سند رایزنی‌های سیاسی” با هدف “ارتقای همکاری‌های دوجانبه” بین تهران و ورشو خوانده شده …
سفر ظریف به 4 کشور اروپایی

میهن دانلود

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس