سفر نوازندگان جوان جهان به ایران

سفر نوازندگان جوان جهان به ایران
ارکستر جوانان جهان مستقر در ایتالیا برای اجرای کنسرت و چندین مسترکلاس به تهران می‌آیند.

سفر نوازندگان جوان جهان به ایران

ارکستر جوانان جهان مستقر در ایتالیا برای اجرای کنسرت و چندین مسترکلاس به تهران می‌آیند.
سفر نوازندگان جوان جهان به ایران

ترانه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس