سقف حقوق معاف از مالیات در سال 95

سقف حقوق معاف از مالیات در سال 95
طبق قانون بودجه سال 95 معافیت مالیات حقوق بگیران ماهانه یک میلیون و 300 هزار تومان شد.

سقف حقوق معاف از مالیات در سال 95

طبق قانون بودجه سال 95 معافیت مالیات حقوق بگیران ماهانه یک میلیون و 300 هزار تومان شد.
سقف حقوق معاف از مالیات در سال 95

wolrd press news

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس