سقوط پی در پی قیمت طلا

سقوط پی در پی قیمت طلا
طلای جهانی تحت تاثیر دورنمای افزایش نرخهای بهره آمریکا تا ماه آینده که ارزش دلار را تقویت کرده و به تقاضای سرمایه گذاری برای این فلز ارزشمند ضربه زده است، برای پنجمین روز کاهش قیمت پیدا کرد.

سقوط پی در پی قیمت طلا

طلای جهانی تحت تاثیر دورنمای افزایش نرخهای بهره آمریکا تا ماه آینده که ارزش دلار را تقویت کرده و به تقاضای سرمایه گذاری برای این فلز ارزشمند ضربه زده است، برای پنجمین روز کاهش قیمت پیدا کرد.
سقوط پی در پی قیمت طلا

سپهر نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس