سلفی جالب شجریان با کیارستمی!/عکس

سلفی جالب شجریان با کیارستمی!/عکس

گروه عکس: روزنامه هفت صبح با آرزوی سلامتی برای هنرمندان پیشکسوت محمدرضا شجریان و عباس کیارستمی این طرح شهاب جعفرنژاد را در صفحه اول خود منتشر کرده است.

سلفی جالب شجریان با کیارستمی!/عکس

گروه عکس: روزنامه هفت صبح با آرزوی سلامتی برای هنرمندان پیشکسوت محمدرضا شجریان و عباس کیارستمی این طرح شهاب جعفرنژاد را در صفحه اول خود منتشر کرده است.

سلفی جالب شجریان با کیارستمی!/عکس

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس