سند استقلالی شدن کنعانی‌زادگان (عکس)

سند استقلالی شدن کنعانی‌زادگان (عکس)
باشگاه استقلال با انتشار عکس قرارداد کنعانی زادگان به شایعاتی که در این باره وجود داشت پایان داد.

سند استقلالی شدن کنعانی‌زادگان (عکس)

باشگاه استقلال با انتشار عکس قرارداد کنعانی زادگان به شایعاتی که در این باره وجود داشت پایان داد.
سند استقلالی شدن کنعانی‌زادگان (عکس)

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس