سهمانی مدیرعامل بانک رفاه و جایگزین علی صدقی می‌شود

سهمانی مدیرعامل بانک رفاه و جایگزین علی صدقی می‌شود
پس از وعده ربیعی برای تعیین تکلیف شدن مدیرعامل بانک رفاه ، شنیده ها حاکی از این است که محمدعلی سهمانی فردا یعنی 8 تیر ماه …

سهمانی مدیرعامل بانک رفاه و جایگزین علی صدقی می‌شود

پس از وعده ربیعی برای تعیین تکلیف شدن مدیرعامل بانک رفاه ، شنیده ها حاکی از این است که محمدعلی سهمانی فردا یعنی 8 تیر ماه …
سهمانی مدیرعامل بانک رفاه و جایگزین علی صدقی می‌شود

روزنامه قانون

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس