سوءاستفاده‌های احتمالی صدور 16 هزار پلاک ویژه معلولان

سوءاستفاده‌های احتمالی صدور 16 هزار پلاک ویژه معلولان
علامت روی پلاک که نشان می‌داد خودرو ویژه معلولان است باعث شده بود یک ساعتی صبر کنند و دندان روی جگر بگذارند تا مالک برگردد و …

سوءاستفاده‌های احتمالی صدور 16 هزار پلاک ویژه معلولان

علامت روی پلاک که نشان می‌داد خودرو ویژه معلولان است باعث شده بود یک ساعتی صبر کنند و دندان روی جگر بگذارند تا مالک برگردد و …
سوءاستفاده‌های احتمالی صدور 16 هزار پلاک ویژه معلولان

موزیک جوان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس