سوآپ نفت ایران متوقف است

سوآپ نفت ایران متوقف است
یک مقام مسئول با اشاره به توقف سوآپ نفت ایران از آمادگی جمهوری آذربایجان و قزاقستان به منظور ازسرگیری سوآپ نفت با یاران در حوزه دریای خزر خبر داد.

سوآپ نفت ایران متوقف است

یک مقام مسئول با اشاره به توقف سوآپ نفت ایران از آمادگی جمهوری آذربایجان و قزاقستان به منظور ازسرگیری سوآپ نفت با یاران در حوزه دریای خزر خبر داد.
سوآپ نفت ایران متوقف است

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس