سوئیفت باز است اما کار نمی‌کند/ نمی‌توانیم ال‌سی باز کنیم

سوئیفت باز است اما کار نمی‌کند/ نمی‌توانیم ال‌سی باز کنیم
عضوهیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اعلام اینکه سوئیفت باز است اما کار نمی‌کند و کارایی ندارد گفت: برای صادرات و واردات مواد اولیه از آرژانتین، برزیل، استرالیا، قزاقستان و اکراین ما نمی‌توانیم برای آنها LC باز کنیم.

سوئیفت باز است اما کار نمی‌کند/ نمی‌توانیم ال‌سی باز کنیم

عضوهیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اعلام اینکه سوئیفت باز است اما کار نمی‌کند و کارایی ندارد گفت: برای صادرات و واردات مواد اولیه از آرژانتین، برزیل، استرالیا، قزاقستان و اکراین ما نمی‌توانیم برای آنها LC باز کنیم.
سوئیفت باز است اما کار نمی‌کند/ نمی‌توانیم ال‌سی باز کنیم

فروش بک لینک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس