سوارس در دیداربرابر مکزیک حضور نخواهد داشت

سوارس در دیداربرابر مکزیک حضور نخواهد داشت

 اروگوئه در نخستین بازی اش در کوپا آمه‌ریکا صد ساله برابر مکزیک قرار می گیرد اما در نبود لوییس سوارس به مصاف این تیم می رود.اسکار تابارس، سرمربی اروگوئه در نشست خبری پیش از بازی این موضوع را تایید کرد و گفت: سوارس به این بازی نمی رسد. او 14 روز پیش آسیب دید. سرعت بهبودی اش همیشه مرا شگفت زده می کند. با این حال به آمادگی لازم نرسیده است و متاسفانه باید بدون او کوپا را شروع کنیم.

سوارس در دیداربرابر مکزیک حضور نخواهد داشت

 اروگوئه در نخستین بازی اش در کوپا آمه‌ریکا صد ساله برابر مکزیک قرار می گیرد اما در نبود لوییس سوارس به مصاف این تیم می رود.اسکار تابارس، سرمربی اروگوئه در نشست خبری پیش از بازی این موضوع را تایید کرد و گفت: سوارس به این بازی نمی رسد. او 14 روز پیش آسیب دید. سرعت بهبودی اش همیشه مرا شگفت زده می کند. با این حال به آمادگی لازم نرسیده است و متاسفانه باید بدون او کوپا را شروع کنیم.

سوارس در دیداربرابر مکزیک حضور نخواهد داشت

موسیقی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس