سود 40 میلیارد دلاری ایرلاین‌های جهان

سود 40 میلیارد دلاری ایرلاین‌های جهان

یاتا اکنون پیش بینی می‌کند صنعت ایرلاین امسال 39.4 میلیارد دلار سود خالص خواهد داشت که بالاتر از پیش بینی قبلی 36.3 میلیارد دلار است.   این گروه که نماینده 83 درصد از ترافیک هوایی جهانی است، اعلام کرد سود ایرلاینهای جهانی برای پنجمین سال متوالی بهبود پیدا می‌کند و حاشیه سود خالص را به 5.6 درصد می‌رساند. انتظار می رود درآمد صنعت هواپیمایی در سال 2016 به 709 میلیارد دلار بالغ شود.ایرلاینهای آمریکای شمالی بیش از نیمی از سود این صنعت را به خود اختصاص می‌دهند با اینهمه یاتا کندی رشد تقاضای مسافر را پیش بینی می‌کند. طبق پیش بینی یاتا، نرخ رشد تقاضای مسافر از 7.4 درصد در سال 2015 به 6.2 درصد در سال 2016 آهسته می‌شود.   تونی تایلر، مدیر یاتا اعلام کرد قیمتهای پایین‌تر نفت مسلما در افزایش سود تاثیر می‌گذارد با اینهمه نوسان نرخهای ارزی این تاثیر را تا حدودی ضعیف کرده است.بر اساس گزارش رویترز، یاتا همچنین از کشورهایی مانند ونزوئلا و نیجریه که کنترلهای ارزی سخت گیرانه ای اعمال می‌کنند خواست پنج میلیارد دلار از درآمد فروش بلیط ایرلاینهای خارجی را آزاد کنند.دو شرکت هواپیمایی لوفتهانزا و لاتم ایرلاینز اخیرا اعلام کردند ونزوئلا بیش از 100 میلیون دلار درآمد فروش بلیط را بدهکار است و پروازهایشان به این شرکت آمریکای جنوبی را متوقف کردند.   کنترلهای ارزی در ونزوئلا مدتی است که مشکلاتی را برای ایرلاینها ایجاد کرده اند که طبق اعلام یاتا، در سال 2015 بحرانی شد در حالیکه مشکل خارج کردن درآمد از نیجریه در نیمه دوم سال گذشته آغاز شد.لوفتهانزا به دلیل کنترلهای ارزی خارجی، نمی‌تواند به 20 میلیون دلار درآمدش در نیجریه دسترسی پیدا کند. یاتا اعلام کرده مقامات نیجریه سرگرم مذاکره با ایرلاینها برای قابل دسترس کردن این منابع است.

سود 40 میلیارد دلاری ایرلاین‌های جهان

یاتا اکنون پیش بینی می‌کند صنعت ایرلاین امسال 39.4 میلیارد دلار سود خالص خواهد داشت که بالاتر از پیش بینی قبلی 36.3 میلیارد دلار است.   این گروه که نماینده 83 درصد از ترافیک هوایی جهانی است، اعلام کرد سود ایرلاینهای جهانی برای پنجمین سال متوالی بهبود پیدا می‌کند و حاشیه سود خالص را به 5.6 درصد می‌رساند. انتظار می رود درآمد صنعت هواپیمایی در سال 2016 به 709 میلیارد دلار بالغ شود.ایرلاینهای آمریکای شمالی بیش از نیمی از سود این صنعت را به خود اختصاص می‌دهند با اینهمه یاتا کندی رشد تقاضای مسافر را پیش بینی می‌کند. طبق پیش بینی یاتا، نرخ رشد تقاضای مسافر از 7.4 درصد در سال 2015 به 6.2 درصد در سال 2016 آهسته می‌شود.   تونی تایلر، مدیر یاتا اعلام کرد قیمتهای پایین‌تر نفت مسلما در افزایش سود تاثیر می‌گذارد با اینهمه نوسان نرخهای ارزی این تاثیر را تا حدودی ضعیف کرده است.بر اساس گزارش رویترز، یاتا همچنین از کشورهایی مانند ونزوئلا و نیجریه که کنترلهای ارزی سخت گیرانه ای اعمال می‌کنند خواست پنج میلیارد دلار از درآمد فروش بلیط ایرلاینهای خارجی را آزاد کنند.دو شرکت هواپیمایی لوفتهانزا و لاتم ایرلاینز اخیرا اعلام کردند ونزوئلا بیش از 100 میلیون دلار درآمد فروش بلیط را بدهکار است و پروازهایشان به این شرکت آمریکای جنوبی را متوقف کردند.   کنترلهای ارزی در ونزوئلا مدتی است که مشکلاتی را برای ایرلاینها ایجاد کرده اند که طبق اعلام یاتا، در سال 2015 بحرانی شد در حالیکه مشکل خارج کردن درآمد از نیجریه در نیمه دوم سال گذشته آغاز شد.لوفتهانزا به دلیل کنترلهای ارزی خارجی، نمی‌تواند به 20 میلیون دلار درآمدش در نیجریه دسترسی پیدا کند. یاتا اعلام کرده مقامات نیجریه سرگرم مذاکره با ایرلاینها برای قابل دسترس کردن این منابع است.

سود 40 میلیارد دلاری ایرلاین‌های جهان

آهنگ جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس