سپاهان با پیروزی شروع کرد

سپاهان با پیروزی شروع کرد
تیم فوتبال سپاهان اصفهان در اولین بازی تدارکاتی خود پیش از شروع مجدد بازی‌ها موفق شد با 3 گل شهرداری کاشان را از پیش رو بردارد.

سپاهان با پیروزی شروع کرد

تیم فوتبال سپاهان اصفهان در اولین بازی تدارکاتی خود پیش از شروع مجدد بازی‌ها موفق شد با 3 گل شهرداری کاشان را از پیش رو بردارد.
سپاهان با پیروزی شروع کرد

گروه تلگرام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس