شاگردان لوکا آماده مصاف با التعاون عربستان/ بازگشت جباری به تمرینات الاهلی

شاگردان لوکا آماده مصاف با التعاون عربستان/ بازگشت جباری به تمرینات الاهلی
ستاره ایرانی بعد از سفر چند روزه به ایران و انجام امور شخصی دوباره به قطر بازگشت تا در تمرینات تیم باشگاهی اش حاضر باشد.

شاگردان لوکا آماده مصاف با التعاون عربستان/ بازگشت جباری به تمرینات الاهلی

ستاره ایرانی بعد از سفر چند روزه به ایران و انجام امور شخصی دوباره به قطر بازگشت تا در تمرینات تیم باشگاهی اش حاضر باشد.
شاگردان لوکا آماده مصاف با التعاون عربستان/ بازگشت جباری به تمرینات الاهلی

سایت خبری زندگی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس