شروع کار دروازه‌بان لالیگایی با ماشین‌سازی

شروع کار دروازه‌بان لالیگایی با ماشین‌سازی
دروازه‌بان جدید ماشین سازی تبریز نخستین تمرین خود را با این تیم انجام داد.

شروع کار دروازه‌بان لالیگایی با ماشین‌سازی

دروازه‌بان جدید ماشین سازی تبریز نخستین تمرین خود را با این تیم انجام داد.
شروع کار دروازه‌بان لالیگایی با ماشین‌سازی

بازی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس