شمشیربازان المپیکی ایران راهی برزیل شدند

شمشیربازان المپیکی ایران راهی برزیل شدند
شمشیربازان ملی پوش کشورمان برای حضور در مسابقات المپیک ریو بامداد امروز راهی ریو شدند.

شمشیربازان المپیکی ایران راهی برزیل شدند

شمشیربازان ملی پوش کشورمان برای حضور در مسابقات المپیک ریو بامداد امروز راهی ریو شدند.
شمشیربازان المپیکی ایران راهی برزیل شدند

کیمیا دانلود

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس