شهبازی: کنعانی قراردادی با پرسپولیس ندارد

شهبازی: کنعانی قراردادی با پرسپولیس ندارد
به دنبال عقد قرارداد استقلال با محمدحسین کنعانی زادگان باشگاه پرسپولیس با انتشار سندی مدعی شده که این بازیکن با این باشگاه قرارداد دارد.

شهبازی: کنعانی قراردادی با پرسپولیس ندارد

به دنبال عقد قرارداد استقلال با محمدحسین کنعانی زادگان باشگاه پرسپولیس با انتشار سندی مدعی شده که این بازیکن با این باشگاه قرارداد دارد.
شهبازی: کنعانی قراردادی با پرسپولیس ندارد

خرم خبر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس