شورولت: ایران هنوز هم تحریم است

شورولت: ایران هنوز هم تحریم است
شرکت خودروساز آمریکایی «شورولت» به اعلام رسمی مقامات دولت ایران در خصوص واردات 2 مدل از خودروهای خود واکنش نشان داد و اعلام کرد «وضعیت تغییری نکرده: ایران همچنان تحریم است.»

شورولت: ایران هنوز هم تحریم است

شرکت خودروساز آمریکایی «شورولت» به اعلام رسمی مقامات دولت ایران در خصوص واردات 2 مدل از خودروهای خود واکنش نشان داد و اعلام کرد «وضعیت تغییری نکرده: ایران همچنان تحریم است.»
شورولت: ایران هنوز هم تحریم است

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 3

خبرگزاری اصفحان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس