شکست مقابل پلیس هلندی/ روزبهانی در اولین مبارزه باخت و حذف شد

شکست مقابل پلیس هلندی/ روزبهانی در اولین مبارزه باخت و حذف شد
تنها نماینده بوکس ایران در بازی‌های المپیک ریو با قبول شکست برابر نماینده هلند از دور مسابقات حذف شد.

شکست مقابل پلیس هلندی/ روزبهانی در اولین مبارزه باخت و حذف شد

تنها نماینده بوکس ایران در بازی‌های المپیک ریو با قبول شکست برابر نماینده هلند از دور مسابقات حذف شد.
شکست مقابل پلیس هلندی/ روزبهانی در اولین مبارزه باخت و حذف شد

بازی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس