شک نکنید امسال هم مدعی هستیم / عزتی: باید 4 بر یک استقلال را می‌بردیم

شک نکنید امسال هم مدعی هستیم / عزتی: باید 4 بر یک استقلال را می‌بردیم
کاپیتان تیم فوتبال نفت تهران ادعا می‌کند که تیمش باید 4 بر یک استقلال را شکست می‌داد.

شک نکنید امسال هم مدعی هستیم / عزتی: باید 4 بر یک استقلال را می‌بردیم

کاپیتان تیم فوتبال نفت تهران ادعا می‌کند که تیمش باید 4 بر یک استقلال را شکست می‌داد.
شک نکنید امسال هم مدعی هستیم / عزتی: باید 4 بر یک استقلال را می‌بردیم

خرید رنک گوگل

اتوبیوگرافی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس