شگرد جدید خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو جواب داد

شگرد جدید خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو جواب داد
سایپا برای آنکه بر فروش محصولات خود بیفزاید قیمت برخی از محصولاتش را بین 2 تا 4 میلیون تومان افزایش داد و این امر فاصله …

شگرد جدید خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو جواب داد

سایپا برای آنکه بر فروش محصولات خود بیفزاید قیمت برخی از محصولاتش را بین 2 تا 4 میلیون تومان افزایش داد و این امر فاصله …
شگرد جدید خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو جواب داد

مرجع سلامتی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس