شگرد خودروسازان چینی برای تصاحب بازار ایران

شگرد خودروسازان چینی برای تصاحب بازار ایران
درحال حاضر خودروسازان چینی براساس هدف گذاری‌ها محصولات خود را با قیمت ارزان در اختیار مشتریان قرار می دهند اما از طرف دیگر با گران کردن لوازم یدکی محصولات سعی در کسب سود بیشتر دارند.

شگرد خودروسازان چینی برای تصاحب بازار ایران

درحال حاضر خودروسازان چینی براساس هدف گذاری‌ها محصولات خود را با قیمت ارزان در اختیار مشتریان قرار می دهند اما از طرف دیگر با گران کردن لوازم یدکی محصولات سعی در کسب سود بیشتر دارند.
شگرد خودروسازان چینی برای تصاحب بازار ایران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس