صادرات ایران به کشورهای منطقه کم می‌شود

صادرات ایران به کشورهای منطقه کم می‌شود

محمد حسین برخوردار در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: در روابط تجاری ایران و ترکیه، ایران بیشتر صادرکننده نفت و گاز به این کشور است و ترکیه نیز غالبا به شکل قانونی و غیر قانونی لوازم خانگی و پوشاک به ایران صادرات دارد.   وی افزود: زمانی که در ترکیه تشنج ایجاد می‌شود طبیعتا بر اقتصاد آن تاثیر می‌گذارد و بازارهای بورس‌شان افت می‌کند و به دنبال آن سطح روابط تجاری ایران با این کشور هم به سمت کاهش خواهد رفت؛ از این جهت و با توجه به سایر تنش‌ها در دیگر کشورهای منطقه به نظر می‌رسد نباید انتظار داشته باشیم که صادرات‌مان به اندازه سال‌های قبل باشد.  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: باید بتوانیم از سایر فرصت‌ها در دیگر کشورها استفاده کنیم؛ به عنوان مثال می‌توانستیم از بازار روسیه تا قبل از آنکه ترکیه از روسیه عذر خواهی کند استفاده مطلوبی ببریم و بسیار کند عمل کردیم و به دلیل آشنا نبودن با تجارت بین الملل این فرصت را از دست دادیم. حتی با وجود اینکه روسیه تعرفه واردات برخی اقلام را برای ما به صفر رساند اما باز هم نتوانستیم کار چندانی انجام دهیم. وی عنوان کرد: باید به طرف صادرات و بازارهای مناسب در کشورهای آفریقایی، آسیای میانه حرکت کنیم، چرا که ظرفیت‌های بسیار خوبی دارند. همچنین برخی کشورهای اروپایی برای کار با ایران آمادگی دارند و ما هم باید از این فرصت‌ها استفاده کنیم. فقط باید توجه داشته باشیم که با برنامه و استراتژی عمل کنیم تا بتوانیم جایگزین مناسبی برای ترکیه در دیگر بازارها باشیم.

صادرات ایران به کشورهای منطقه کم می‌شود

محمد حسین برخوردار در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: در روابط تجاری ایران و ترکیه، ایران بیشتر صادرکننده نفت و گاز به این کشور است و ترکیه نیز غالبا به شکل قانونی و غیر قانونی لوازم خانگی و پوشاک به ایران صادرات دارد.   وی افزود: زمانی که در ترکیه تشنج ایجاد می‌شود طبیعتا بر اقتصاد آن تاثیر می‌گذارد و بازارهای بورس‌شان افت می‌کند و به دنبال آن سطح روابط تجاری ایران با این کشور هم به سمت کاهش خواهد رفت؛ از این جهت و با توجه به سایر تنش‌ها در دیگر کشورهای منطقه به نظر می‌رسد نباید انتظار داشته باشیم که صادرات‌مان به اندازه سال‌های قبل باشد.  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: باید بتوانیم از سایر فرصت‌ها در دیگر کشورها استفاده کنیم؛ به عنوان مثال می‌توانستیم از بازار روسیه تا قبل از آنکه ترکیه از روسیه عذر خواهی کند استفاده مطلوبی ببریم و بسیار کند عمل کردیم و به دلیل آشنا نبودن با تجارت بین الملل این فرصت را از دست دادیم. حتی با وجود اینکه روسیه تعرفه واردات برخی اقلام را برای ما به صفر رساند اما باز هم نتوانستیم کار چندانی انجام دهیم. وی عنوان کرد: باید به طرف صادرات و بازارهای مناسب در کشورهای آفریقایی، آسیای میانه حرکت کنیم، چرا که ظرفیت‌های بسیار خوبی دارند. همچنین برخی کشورهای اروپایی برای کار با ایران آمادگی دارند و ما هم باید از این فرصت‌ها استفاده کنیم. فقط باید توجه داشته باشیم که با برنامه و استراتژی عمل کنیم تا بتوانیم جایگزین مناسبی برای ترکیه در دیگر بازارها باشیم.

صادرات ایران به کشورهای منطقه کم می‌شود

مجله اتومبیل

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس