صادرات پسته ایران به 170 کشور

صادرات پسته ایران به 170 کشور

رمضان روئین‌‌ با تأکید بر اینکه پسته ایران مشکل آفلاتوکسین ندارد، گفت: پسته ایران از استاندارد لازم برای صادرات به اتحادیه اروپا برخوردار است. وی با اشاره به اینکه پسته ایران به علت شرایط آب و هوایی بهترین پسته دنیا است، گفت: این محصول به صورت مستقیم به 70 کشور و به صورت غیرمستقیم به 170 کشور دنیا صادر می‌شود.مدیرکل میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه مشکل آفلاتوکسین در پسته ایرانی وجود ندارد، گفت: پسته ایران از استانداردهای لازم برای صادرات به اتحادیه اروپا برخوردار است و هیچ مشکلی در این زمینه ندارد.وی با بیان اینکه حدود 8 سال پیش پسته ایران مشکلاتی در رابطه با آفلاتوکسین (سم قارچی)  داشت، اظهار داشت: با اقداماتی که انجام شد این مشکل رفع شده و مقطعی که پسته ایران دچار مشکل آفلاتوکسین شده بود به کمک کشور آلمان مشکلات حل شد و در حال حاضر ضوابط و استانداردهای لازم برای صادرات این محصول به اتحادیه اروپا کاملا رعایت می‌شود.روئین‌تن تصریح کرد: تولید‌کنندگان و دست‌اندرکاران فرآوری پسته تمام ضوابط و استانداردهای لازم برای استاندارد پسته به اتحادیه اروپا را رعایت می‌کنند و صادرکنندگان هم هر پسته‌ای را صادر نمی‌کنند.وی بیان داشت: سالانه حدود 250 هزار تن پسته تولید و حدود 180 هزار تن از این محصول صادر می‌شود.مدیرکل میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در صورتی که شرایط نگهداری یک ماده غذایی نامناسب باشد ممکن است کپک (قارچ) بزند، تصریح کرد: بنابراین قارچ هم از خود ماده سمی تولید می‌کند که مصرف آن خطرناک است.روئین‌تن تصریح کرد: تمام نکات بهداشتی از مرحله باغ تا فرآوری و شرایط صادراتی در مورد محموله‌های صادراتی پسته کاملا رعایت می‌شود و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.وی افزود: آلمان در سال‌های که پسته ایران دچار مشکل آفلاتوکسین بود برای تهیه و تدوین استاندارد پسته به ایران کمک کرد.براساس این گزارش روز گذشته کریستین اشمیت وزیر تغذیه و کشاورزی آلمان که به همراه هیئتی به ایران آمده است در دیدار با محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی کشورمان گفت که آفلاتوکسین محدودیت‌هایی برای صادرات پسته ایران به اروپا ایجاد کرده که امیدواریم این مشکل با فرآوری حل شود.

صادرات پسته ایران به 170 کشور

رمضان روئین‌‌ با تأکید بر اینکه پسته ایران مشکل آفلاتوکسین ندارد، گفت: پسته ایران از استاندارد لازم برای صادرات به اتحادیه اروپا برخوردار است. وی با اشاره به اینکه پسته ایران به علت شرایط آب و هوایی بهترین پسته دنیا است، گفت: این محصول به صورت مستقیم به 70 کشور و به صورت غیرمستقیم به 170 کشور دنیا صادر می‌شود.مدیرکل میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه مشکل آفلاتوکسین در پسته ایرانی وجود ندارد، گفت: پسته ایران از استانداردهای لازم برای صادرات به اتحادیه اروپا برخوردار است و هیچ مشکلی در این زمینه ندارد.وی با بیان اینکه حدود 8 سال پیش پسته ایران مشکلاتی در رابطه با آفلاتوکسین (سم قارچی)  داشت، اظهار داشت: با اقداماتی که انجام شد این مشکل رفع شده و مقطعی که پسته ایران دچار مشکل آفلاتوکسین شده بود به کمک کشور آلمان مشکلات حل شد و در حال حاضر ضوابط و استانداردهای لازم برای صادرات این محصول به اتحادیه اروپا کاملا رعایت می‌شود.روئین‌تن تصریح کرد: تولید‌کنندگان و دست‌اندرکاران فرآوری پسته تمام ضوابط و استانداردهای لازم برای استاندارد پسته به اتحادیه اروپا را رعایت می‌کنند و صادرکنندگان هم هر پسته‌ای را صادر نمی‌کنند.وی بیان داشت: سالانه حدود 250 هزار تن پسته تولید و حدود 180 هزار تن از این محصول صادر می‌شود.مدیرکل میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در صورتی که شرایط نگهداری یک ماده غذایی نامناسب باشد ممکن است کپک (قارچ) بزند، تصریح کرد: بنابراین قارچ هم از خود ماده سمی تولید می‌کند که مصرف آن خطرناک است.روئین‌تن تصریح کرد: تمام نکات بهداشتی از مرحله باغ تا فرآوری و شرایط صادراتی در مورد محموله‌های صادراتی پسته کاملا رعایت می‌شود و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.وی افزود: آلمان در سال‌های که پسته ایران دچار مشکل آفلاتوکسین بود برای تهیه و تدوین استاندارد پسته به ایران کمک کرد.براساس این گزارش روز گذشته کریستین اشمیت وزیر تغذیه و کشاورزی آلمان که به همراه هیئتی به ایران آمده است در دیدار با محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی کشورمان گفت که آفلاتوکسین محدودیت‌هایی برای صادرات پسته ایران به اروپا ایجاد کرده که امیدواریم این مشکل با فرآوری حل شود.

صادرات پسته ایران به 170 کشور

فروش بک لینک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس