صادقی: با سایپا مذاکره رسمی نکردم

صادقی: با سایپا مذاکره رسمی نکردم
دروازه بان فصل گذشته ذوب آهن توافق با سایپا را تکذیب کرد.

صادقی: با سایپا مذاکره رسمی نکردم

دروازه بان فصل گذشته ذوب آهن توافق با سایپا را تکذیب کرد.
صادقی: با سایپا مذاکره رسمی نکردم

دانلود سرا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس