صالحی: به درخواست استقلال رسیدگی می‌کنیم

صالحی: به درخواست استقلال رسیدگی می‌کنیم
علیرضا صالحی ، رئیس کمیته استیناف در اختیار گرفتن پرونده باشگاه استقلال را تایید کرد و گفت در جلسات هفته آتی به درخواست باشگاه استقلال رسیدگی خواهد کرد.

صالحی: به درخواست استقلال رسیدگی می‌کنیم

علیرضا صالحی ، رئیس کمیته استیناف در اختیار گرفتن پرونده باشگاه استقلال را تایید کرد و گفت در جلسات هفته آتی به درخواست باشگاه استقلال رسیدگی خواهد کرد.
صالحی: به درخواست استقلال رسیدگی می‌کنیم

ساخت بنر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس