صحبت های بهتاش فریبا که کاملا مخالف با طرز فکر منصوریان است

صحبت های بهتاش فریبا که کاملا مخالف با طرز فکر منصوریان است
بهتاش فریبا حرف هایی را به زبان آورده که ممکن است برای استقلال حاشیه بسازد.

صحبت های بهتاش فریبا که کاملا مخالف با طرز فکر منصوریان است

بهتاش فریبا حرف هایی را به زبان آورده که ممکن است برای استقلال حاشیه بسازد.
صحبت های بهتاش فریبا که کاملا مخالف با طرز فکر منصوریان است

اتوبیوگرافی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس