صعود شاگردان دشان به عنوان تیم اول/ فرانسه 0-0 سوئیس؛ خیال راحت خروس ها

صعود شاگردان دشان به عنوان تیم اول/ فرانسه 0-0 سوئیس؛ خیال راحت خروس ها
دیدار تیم های ملی فرانسه و سوئیس با تساوی 0-0 به پایان رسید و خروس ها به عنوان تیم اول راهی مرحله بعد شدند.

صعود شاگردان دشان به عنوان تیم اول/ فرانسه 0-0 سوئیس؛ خیال راحت خروس ها

دیدار تیم های ملی فرانسه و سوئیس با تساوی 0-0 به پایان رسید و خروس ها به عنوان تیم اول راهی مرحله بعد شدند.
صعود شاگردان دشان به عنوان تیم اول/ فرانسه 0-0 سوئیس؛ خیال راحت خروس ها

مرکز فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس