صفرهای روبل بلاروس ناپدید شد!

صفرهای روبل بلاروس ناپدید شد!
دولت بلاروس در چارچوب برنامه اجرای اصلاحات اقتصادی و نظم بخشی بر بازار نقدینگی این کشور از امروز (جمعه) روبل های جدیدی را وارد بازار کرد که چهار صفر آن کم شده است.

صفرهای روبل بلاروس ناپدید شد!

دولت بلاروس در چارچوب برنامه اجرای اصلاحات اقتصادی و نظم بخشی بر بازار نقدینگی این کشور از امروز (جمعه) روبل های جدیدی را وارد بازار کرد که چهار صفر آن کم شده است.
صفرهای روبل بلاروس ناپدید شد!

دانلود فیلم جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس