ضربه‌کله‌قوچی‌زیدان‌بر سینه بارسایی ها(کارتون)

ضربه‌کله‌قوچی‌زیدان‌بر سینه بارسایی ها(کارتون)
زین الدین زیدان در اولین تقابل خود با بارسا به عنوان مربی موفق شد این تیم را در نوکمپ شکست دهد.

ضربه‌کله‌قوچی‌زیدان‌بر سینه بارسایی ها(کارتون)

زین الدین زیدان در اولین تقابل خود با بارسا به عنوان مربی موفق شد این تیم را در نوکمپ شکست دهد.
ضربه‌کله‌قوچی‌زیدان‌بر سینه بارسایی ها(کارتون)

بک لینک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس