ضربه فنی تنها چاره رقبای مرد 7 ستاره؛/ سوریان چگونه المپیکی شد؟ (عکس)

ضربه فنی تنها چاره رقبای مرد 7 ستاره؛/ سوریان چگونه المپیکی شد؟ (عکس)
3 کشتی درخشان از ستاره 59 کیلوگرم فرنگی او را به فینال انتخابی استانبول و فینال این رقابت ها رساند.

ضربه فنی تنها چاره رقبای مرد 7 ستاره؛/ سوریان چگونه المپیکی شد؟ (عکس)

3 کشتی درخشان از ستاره 59 کیلوگرم فرنگی او را به فینال انتخابی استانبول و فینال این رقابت ها رساند.
ضربه فنی تنها چاره رقبای مرد 7 ستاره؛/ سوریان چگونه المپیکی شد؟ (عکس)

خرید بک لینک

دانلود سرا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس