ضربه فنی در 23 ثانیه؛/ وداع باور نکردنی رضا یزدانی با ریو

ضربه فنی در 23 ثانیه؛/ وداع باور نکردنی رضا یزدانی با ریو
کشتی گیر وزن 97 کیلوگرم ایران به محض شروع مبارزه با ابراگیموف ازبک به پل رفت و در 23 ثانیه ضربه فنی شد.

ضربه فنی در 23 ثانیه؛/ وداع باور نکردنی رضا یزدانی با ریو

کشتی گیر وزن 97 کیلوگرم ایران به محض شروع مبارزه با ابراگیموف ازبک به پل رفت و در 23 ثانیه ضربه فنی شد.
ضربه فنی در 23 ثانیه؛/ وداع باور نکردنی رضا یزدانی با ریو

اتوبیوگرافی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس