ضیافت پنالتی های آلمان – ایتالیا (گزارش ویژه) / شیرجه های عقاب برای صعود مانشافت

ضیافت پنالتی های آلمان – ایتالیا (گزارش ویژه) / شیرجه های عقاب برای صعود مانشافت
وقتی آنتونیو کونته در ثانیه های پایانی بازی، سیمئونه زازا را به جای جورجو کیه لینی به زمین فرستاد، مشخص شد که سرمربی ایتالیا از قبل به ضربات پنالتی فکر کرده بود اما شکست دادن تیمی که مانوئل نویر را درون دروازه دارد، کار راحتی نیست.

ضیافت پنالتی های آلمان – ایتالیا (گزارش ویژه) / شیرجه های عقاب برای صعود مانشافت

وقتی آنتونیو کونته در ثانیه های پایانی بازی، سیمئونه زازا را به جای جورجو کیه لینی به زمین فرستاد، مشخص شد که سرمربی ایتالیا از قبل به ضربات پنالتی فکر کرده بود اما شکست دادن تیمی که مانوئل نویر را درون دروازه دارد، کار راحتی نیست.
ضیافت پنالتی های آلمان – ایتالیا (گزارش ویژه) / شیرجه های عقاب برای صعود مانشافت

صبحانه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس