طارمی پیشنهاد دارد و در حال مذاکره است

طارمی پیشنهاد دارد و در حال مذاکره است

مدافع تیم پرسپولیس گفت: هم من و هم هواداران دوست داریم که مهدی بماند.

طارمی پیشنهاد دارد و در حال مذاکره است

(image)

مدافع تیم پرسپولیس گفت: هم من و هم هواداران دوست داریم که مهدی بماند.

طارمی پیشنهاد دارد و در حال مذاکره است

باران فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس