طلای ۸۶ کشتی آزاد به تانک روس‌ها رسید

طلای ۸۶ کشتی آزاد به تانک روس‌ها رسید
مدال طلای وزن ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ ریو به عبدالرشید سعدالله‌یف از روسیه رسید.

طلای ۸۶ کشتی آزاد به تانک روس‌ها رسید

مدال طلای وزن ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ ریو به عبدالرشید سعدالله‌یف از روسیه رسید.
طلای ۸۶ کشتی آزاد به تانک روس‌ها رسید

دانلود فیلم خارجی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس